De stichting Ben-in-Connection heeft samen met haar partners PlanFutur in Nederland en in Benin, financieel gesteund door waterschap DrentsOverijsselse Delta en haar voorganger Reest en Wieden het project EcoSan Benin opgezet. Ecologische sanitatie (toiletten) op de middelbare school CEG Zounguè.
De eerste fase, de demonstratiefase, is gestart in november 2015. Er is een toiletgebouw gerealiseerd waarin urine en fecalien gescheiden worden opgevangen en bewaard. Na de vereiste bewaartijd van 1 maand voor de urine en 6-12 maanden voor de fecalien kunnen deze als natuurlijke mest en bodemverbetereraar worden gebruikt. Dit wordt in de schooltuin uitgeprobeerd en vervolgens afgezet bij boeren in de buurt.

In 2016 wordt dit uitgebreid met meer toiletten op het terrein van de school, op de plaatselijke markt in Dangbo en met huishoud- of veldtoiletten voor boeren in de omliggende dorpen. Wanneer de realisatie hiervan is afgerond zouden wij dit graag verder uitrollen waarbij wij de mogelijkheden om de toiletten in Benin te laten vervaardigen heel belangrijk vinden omdat daarmee ondernemerschap mogelijk wordt gemaakt en uiteraard het veilig en rendabel verwerken van de meststoffen op een centrale composterings- en mestverwerkingslocatie.

Daarnaast is de stichting benaderd door (oud)leerlingen van de praktijkschool Ferme SAIN die in groepen hun eigen velden willen inrichten en daarvoor gebruik zouden willen maken van microkrediet. Dit wil de Stichting gaan onderzoeken. Andere mogelijkheden zijn o.a. het ondersteunen van vrouwengroepen om hun economische zelfstandigheid te vergroten. Maar ook uitwisselingen van leerlingen en studenten uit Nederland en Benin om over en weer kennis te halen en te brengen Wilt u ons steunen dit kan rechstreeks op onze rekening NL74 RBRB 092 0060 773 of op de rekening van Wilde Ganzen ovv EcoSan Benin of Ben-in-Connection. Wilde Ganzen verdubbelt dan uw bijdrage.