Dit project - ecologische sanitatie op scholen in Benin - maakt letterlijk van de nood een deugd.

Zie bijvoorbeeld de middelbare school in Zounguè, in het zuiden van Benin. Op deze school waren geen toiletten. De 1200 leerlingen die vanuit de omliggende dorpen naar school komen, moesten hun behoefte in de bosjes doen. Slecht voor de gezondheid en het milieu en niet prettig voor - vooral - de meisjes.

Met een ECOSAN toilet beschikken ze nu over een plek waar ze ongestoord hun behoefte kunnen doen. Maar dat niet alleen. Ook worden er toepassingsmogelijkheden gecreëerd voor de landbouw.

Urine en fecaliën worden gescheiden opgevangen en bewaard en wordt er niet gespoeld. Dat betekent dat de urine na een maand bewaren geschikt is als meststof waarin alle elementen in een natuurlijk evenwicht voorkomen; de fecaliën kunnen na een bewaartijd van 6 tot 12 maanden, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid, veilig gebruikt worden als bodemverbeteraar. Ziekteverwekkende stoffen zijn dan geëlimineerd.

In 2015 is het toiletgebouw bij de school verrezen. Dit betekent geen uitspoeling meer naar grond- en oppervlaktewater waardoor vervuiling wordt voorkomen en uitbraak van ziekten, zoals diarree, afneemt. In een bijgelegen schooltuin zal worden geëxperimenteerd om de effecten te onderzoeken op verschillende gewassen in demonstratiepercelen. En uiteindelijk zal de meststof worden afgezet, allereerst bij boeren in de omgeving.

Komend jaar volgen meerdere toiletten bij de school, op de markt in de naburige plaats Dangbo en kunnen ook boeren hun eigen toiletten plaatsen.

Het project is opgezet door Ben-in-Connection en PlanFutur, en wordt uitgevoerd door PlanFutur Benin met financiële steun van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wilde Ganzen.