Back to Top

Nieuws

Demonstratiegebouw Ecosan gereed

Het project Ecosan Benin, waarin de Stichting Ben-in-Connection samenwerkt met PlanFutur, in Benin uitgevoerd en begeleid door PlanFutur Benin is af.


Vanaf november 2015 tot februari 2016 is er op de Middelbare school in Zounguè, Zuid Benin hard gewerkt aan het Ecosan Project.
Er is een gebouw neergezet waar de leerlingen, leerkrachten en personeel naar toe kunnen om hun behoeften te doen. En door het bijzondere concept, gescheiden opvang en bewaring ontstaat er natuurlijke mest en bodemverbeteraar. Heel bruikbaar in de boerengemeenschap waar de school staat.

In deze demonstratiefase moeten ze zelf uitvinden hoeveel dat oplevert, hoe er onderhoud moet worden gepleegd, en straks zodra het regenseizoen begint en er kan worden geplant, gaan ze aan de gang met de demonstratiepercelen in de schooltuin. Dan kan het geld gaan opleveren. Maar daar moet wel aan gewerkt worden.

Zo wordt er een begin gemaakt aan verbetering van de gezondheid, meer veiligheid, vooral voor de meisjes en ….. wordt voorkomen dat er afspoeling plaats vindt naar bodem- en oppervlaktewater en verbetert de kwaliteit van het beschikbare water. Daarvoor zijn al trainingen gegeven en dat gaat door.

De aanvankelijke scepsis is omgeslagen naar enthousiasme en de schoolgemeenschap draagt vol trots uit dat zij het anders gaan doen. Dit jaar komen er op de school toiletten bij, wordt het uitgebreid naar de plaatselijke markt en kunnen boeren hun eigen toiletten bouwen.

Daar willen wij hen graag in steunen en daarbij worden wij financieel bijgestaan door Waterschap Drents Overijsselse Delta en het project is goedgekeurd door Wilde Ganzen. Ook met uw steun kunnen wij verder komen en andere scholen hebben al aangegeven mee te willen doen. 

 

Ecosan Project Benin

Dit project - ecologische sanitatie op scholen in Benin - maakt letterlijk van de nood een deugd.

Zie bijvoorbeeld de middelbare school in Zounguè, in het zuiden van Benin. Op deze school waren geen toiletten. De 1200 leerlingen die vanuit de omliggende dorpen naar school komen, moesten hun behoefte in de bosjes doen. Slecht voor de gezondheid en het milieu en niet prettig voor - vooral - de meisjes.

Met een ECOSAN toilet beschikken ze nu over een plek waar ze ongestoord hun behoefte kunnen doen. Maar dat niet alleen. Ook worden er toepassingsmogelijkheden gecreëerd voor de landbouw.

Urine en fecaliën worden gescheiden opgevangen en bewaard en wordt er niet gespoeld. Dat betekent dat de urine na een maand bewaren geschikt is als meststof waarin alle elementen in een natuurlijk evenwicht voorkomen; de fecaliën kunnen na een bewaartijd van 6 tot 12 maanden, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid, veilig gebruikt worden als bodemverbeteraar. Ziekteverwekkende stoffen zijn dan geëlimineerd.

In 2015 is het toiletgebouw bij de school verrezen. Dit betekent geen uitspoeling meer naar grond- en oppervlaktewater waardoor vervuiling wordt voorkomen en uitbraak van ziekten, zoals diarree, afneemt. In een bijgelegen schooltuin zal worden geëxperimenteerd om de effecten te onderzoeken op verschillende gewassen in demonstratiepercelen. En uiteindelijk zal de meststof worden afgezet, allereerst bij boeren in de omgeving.

Komend jaar volgen meerdere toiletten bij de school, op de markt in de naburige plaats Dangbo en kunnen ook boeren hun eigen toiletten plaatsen.

Het project is opgezet door Ben-in-Connection en PlanFutur, en wordt uitgevoerd door PlanFutur Benin met financiële steun van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wilde Ganzen.