Het project Ecosan Benin, waarin de Stichting Ben-in-Connection samenwerkt met PlanFutur, in Benin uitgevoerd en begeleid door PlanFutur Benin is af.


Vanaf november 2015 tot februari 2016 is er op de Middelbare school in Zounguè, Zuid Benin hard gewerkt aan het Ecosan Project.
Er is een gebouw neergezet waar de leerlingen, leerkrachten en personeel naar toe kunnen om hun behoeften te doen. En door het bijzondere concept, gescheiden opvang en bewaring ontstaat er natuurlijke mest en bodemverbeteraar. Heel bruikbaar in de boerengemeenschap waar de school staat.

In deze demonstratiefase moeten ze zelf uitvinden hoeveel dat oplevert, hoe er onderhoud moet worden gepleegd, en straks zodra het regenseizoen begint en er kan worden geplant, gaan ze aan de gang met de demonstratiepercelen in de schooltuin. Dan kan het geld gaan opleveren. Maar daar moet wel aan gewerkt worden.

Zo wordt er een begin gemaakt aan verbetering van de gezondheid, meer veiligheid, vooral voor de meisjes en ….. wordt voorkomen dat er afspoeling plaats vindt naar bodem- en oppervlaktewater en verbetert de kwaliteit van het beschikbare water. Daarvoor zijn al trainingen gegeven en dat gaat door.

De aanvankelijke scepsis is omgeslagen naar enthousiasme en de schoolgemeenschap draagt vol trots uit dat zij het anders gaan doen. Dit jaar komen er op de school toiletten bij, wordt het uitgebreid naar de plaatselijke markt en kunnen boeren hun eigen toiletten bouwen.

Daar willen wij hen graag in steunen en daarbij worden wij financieel bijgestaan door Waterschap Drents Overijsselse Delta en het project is goedgekeurd door Wilde Ganzen. Ook met uw steun kunnen wij verder komen en andere scholen hebben al aangegeven mee te willen doen.